Широкий асортимент пофазно-екранованих струмопроводів та шинопроводів для напруги систем енергопостачання від 0,4 кВ до 35 кВ на номінальні струми до 33000А.

Струмопроводи

Generator voltageСтрумопровідGenerator voltage

ТОВ «АЛІТ» є єдиним українським виробником
пофазно-екранованих струмопроводів та шинопроводів для систем
електропостачання. Нами освоєно виробництво різних серій виробів,
кожна з яких призначена для вирішення різних завдань:
• Пофазно-екранований струмопровід серії IPB-AL;
• Пофазно-розділений струмопровід серії SPB-AL;
• Пофазно-нерозділений шинопровід серії NSPB-AL.

Пофазно-екранований струмопровід серії IPB-AL може виготовлятися
на напругу 6, 10, 11, 20, 24, 35 кВ та на номінальні струми від 1600 до 33000 А
із компенсованим зовнішнім електромагнітним полем. Він призначений
для електричних з’єднань на електричних станціях, в ланцюгах 3-фазного
змінного струму частотою 50 Гц та 60 Гц турбогенераторів потужністю
до 1500 МВт із силовими підвищуючими трансформаторами, трансформаторами.
власних потреб, що перетворюють трансформаторами
та трансформаторами тиристорного збудження генераторів.

Струмопровід закритий пофазно-розділений SPB-AL та шинопровід
пофазно-неподілений NSPB-AL напругою 6 і 10 кВ на номінальні струми
до 4000 А застосовуються на електростанціях для електричного з’єднання
трансформаторів з шафами комплектних розподільних пристроїв,
а також турбогенераторів з підвищуючим трансформаторами, що встановлюються
у ланцюгах 3-фазного змінного струму частотою 50 Гц та 60 Гц.

Шинопровід NSPB-AL, із загальною для трьох фаз оболонкою напругою до 1 кВ,
на номінальний струм 1600 та 2000 А призначений для електричного з’єднання
трансформаторів власних потреб потужністю до 1000 кВА з панелями ПСН
або шафами КТПСН-0,5 електричних станцій.

Шинопровід NSPB-AL напругою до 1,2 кВ та на номінальні струми 2000, 2500, 4000 та 6300 А призначений
для електричного з’єднання збудників з панелями, збірниками та щитами робочого та резервного збудження
генераторів потужністю до 1200 МВт.

Струмопровід також може бути застосований для інших об’єктів енергетики, промисловості, транспорту, сільського
господарства та ін.

Конструкція струмопроводів виробництва ТОВ «АЛІТ» має ряд переваг, що забезпечують високу надійність.
їх роботи, яка досягається шляхом застосування сучасних технологій виробництва та проектування. До основних
перевагам струмопроводів «АЛІТ» належить:
• Скорочення міжфазних коротких замикань: струмопровід серії IPB-AL виготовляється закритим, що виключає
можливість міжфазних коротких замикань від попадання на шини сторонніх предметів та доступ персоналу
до струмоведучих частин струмопроводу;
• Стійкість до значних електродинамічних навантажень;
• Пилозахищеність;
• Зовнішнє магнітне поле струмопроводу компенсовано. Досягається це шляхом з’єднання кожухів-екранів
перемичками та заземленням відповідних ділянок траси в одному місці;
• Рознімні електричні контактні з’єднання циліндричних алюмінієвих шин з мідними плоскими висновками
електроустаткування здійснюються із застосуванням високонадійних перехідних контактів;
• На шинах та кожухах-екранах струмопроводу встановлюється компенсатор лінійних розширень для компенсації лінійних
змін, що викликаються температурними перепадами;
• Опорні ізолятори стійкі до випадання роси та інею. При необхідності вузли кріплення забезпечують можливість
легкої заміни ізоляторів без розбирання екранів;
• У порожнині екранів струмопроводу виключені ємнісні розряди (іскріння). Для цього між шинами та верхніми
ізоляторами, а при вертикальному прокладанні – на всіх ізоляторах, передбачена установка спеціальних стрижневих
пружинних контактів;
• Конструкцією струмопроводу передбачено заходи, що забезпечують можливість видалення з порожнини екранів водню
при можливих його витоках через нещільність у вузлах кріплення висновків генератора;
• Кріплення кожухів-екранів до поперечних балок – ізольоване роз’ємне, що виключає циркуляцію вихрових струмів;
• Замір опору в опорних вузлах струмопроводу (між екранами та поперечними балками) забезпечується
без розбирання вузлів кріплення;
• Конструкція вузлів з’єднання екранів струмопроводу з генератором та трансформаторами виключає можливість
перегріву кожухів-екранів від вихрових струмів через кришки трансформаторів та плити генератора;
• Екранування струмопроводів істотно знижує нагрівання розташованих поблизу траси металевих
та залізобетонних будівельних конструкцій.

Струмопровід та шинопровід можуть бути укомплектовані відповідною електроапаратурою та обладнанням:
трансформаторами напруги, трансформаторами струму, обмежувачами перенапруг, прохідними ізоляторами тощо.
Потреба в обладнанні визначається конкретним замовленням.

Производитель линейной арматуры для ЛЭП ›› Заказать линейную арматуру в Украине